THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
05/06
Sáng
7h30: Chào cờ tại HT Sở - Ban Giám đốc; toàn thể Khối VP Sở; LHH.
8h00: BGĐ Làm việc với phòng QLKH tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH
Chiều
14h00: Dự họp trực tuyến đánh giá Cổng dịch vụ công và tham dự HN … tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - PGĐ Hoàng [00440]
3
06/06
Sáng
7h00: Dự Lế phát động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới … tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt tại Triệu An-Triệu Phong - PGĐ Hoàng [00410]
7h30: Dự HTKH “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ CMLTCHMNVN..” tại KS Sài gòn-Đông Hà - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh .. tại trụ sở Ban QLDA, PTQĐ … huyện Triệu Phong [00410]
14h00: Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia HCM tại Trường Chính trị Lê Duẩn - Giám đốc [00340]
4
07/06
Sáng
8h00: HĐ đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc NQ 163 tại Cty CP TCT Thương mại QT - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời. [00340, 00410]
9h30: HĐ đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc NQ 163 tại Cty CP bao bì carton QT - Hải Lệ - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời. [00340, 00410]
Chiều
14h00: Kiểm tra định kỳ nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại TXQT và huyện Vĩnh Linh - PGĐ Hoàng; phòng QLKH; đ/c Nhật. [00340]
5
08/06
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh .. tại trụ sở Ban QLDA, PTQĐ … huyện Triệu Phong - PGĐ Hoàng [00340]
6
09/06
Sáng
7h30: Dự HN về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng .. tại HT tầng 1 - PGĐ Hoàng, phòng QLTĐC, thành phần mời.
8h00: HĐ thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KHCN cơ sở: TP BVSK Cà gai leo hòa tan . tại phòng HT 305 - Giám đốc; HĐKH; thành phần mời.
Chiều
14h00: HĐ thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KHCN cơ sở: TP BVSK .. từ cây rau má tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời.
7
10/06
Sáng
20h00: Dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra nắt trụ sở chính phủ CMLT CHMNVN tại thị trấn Cam Lộ - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Dự ĐH Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục …. Tại HT Sở GD&ĐT - PGĐ Thắng [00340]
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
05/06
Sáng
7h30: Chào cờ tại HT Sở - Ban Giám đốc; toàn thể Khối VP Sở; LHH.
8h00: BGĐ Làm việc với phòng QLKH tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH
Chiều
14h00: Dự họp trực tuyến đánh giá Cổng dịch vụ công và tham dự HN … tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - PGĐ Hoàng [00440]
3
06/06
Sáng
7h00: Dự Lế phát động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới … tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt tại Triệu An-Triệu Phong - PGĐ Hoàng [00410]
7h30: Dự HTKH “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ CMLTCHMNVN..” tại KS Sài gòn-Đông Hà - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh .. tại trụ sở Ban QLDA, PTQĐ … huyện Triệu Phong [00410]
14h00: Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia HCM tại Trường Chính trị Lê Duẩn - Giám đốc [00340]
4
07/06
Sáng
8h00: HĐ đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc NQ 163 tại Cty CP TCT Thương mại QT - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời. [00340, 00410]
9h30: HĐ đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc NQ 163 tại Cty CP bao bì carton QT - Hải Lệ - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời. [00340, 00410]
Chiều
14h00: Kiểm tra định kỳ nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại TXQT và huyện Vĩnh Linh - PGĐ Hoàng; phòng QLKH; đ/c Nhật. [00340]
5
08/06
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh .. tại trụ sở Ban QLDA, PTQĐ … huyện Triệu Phong - PGĐ Hoàng [00340]
6
09/06
Sáng
7h30: Dự HN về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng .. tại HT tầng 1 - PGĐ Hoàng, phòng QLTĐC, thành phần mời.
8h00: HĐ thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KHCN cơ sở: TP BVSK Cà gai leo hòa tan . tại phòng HT 305 - Giám đốc; HĐKH; thành phần mời.
Chiều
14h00: HĐ thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KHCN cơ sở: TP BVSK .. từ cây rau má tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời.
7
10/06
Sáng
20h00: Dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra nắt trụ sở chính phủ CMLT CHMNVN tại thị trấn Cam Lộ - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Dự ĐH Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục …. Tại HT Sở GD&ĐT - PGĐ Thắng [00340]
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.