2
19/08
8h00 Làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ tại Sở Nội vụ - Giám đốc, đ/c Trang
9h30 Làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
3
20/08
7h30 HT “Khoa học và Công nghệ Quảng Trị - Đổi mới và phát triển” tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng các đơn vị thuộc Sở
7h45 Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện CT số 05-CT/TW của BCT tại HT Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
4
21/08
8h00 Dự HT “Kế thừa và phát triển trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền” tại KS MêKông - PGĐ Thiềm
5
22/08
9h00 Làm việc tại Sở Nội vụ - Giám đốc
17h00 Đi công tác TP HCM - Giám đốc
6
23/08
8h00 Dự “Ngày hội khởi nghiệp - Vietnam Startup Day” tại TTHN - Giám đốc
13h30 Dự “Ngày hội khởi nghiệp - Vietnam Startup Day” tại TTHN - Giám đốc
7
24/08
8h30 Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Trị tại KS Sài Gòn-Đông Hà - PGĐ Thiềm
cn
25/08
14h00 Dự Sinh hoạt chi bộ khu dân cư tại Chi bộ Kinh Thị, xã Trung Sơn-Gio Linh - Giám đốc
2
19/08
8h00 Làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ tại Sở Nội vụ - Giám đốc, đ/c Trang
9h30 Làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
3
20/08
7h30 HT “Khoa học và Công nghệ Quảng Trị - Đổi mới và phát triển” tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng các đơn vị thuộc Sở
7h45 Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện CT số 05-CT/TW của BCT tại HT Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
4
21/08
8h00 Dự HT “Kế thừa và phát triển trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền” tại KS MêKông - PGĐ Thiềm
5
22/08
9h00 Làm việc tại Sở Nội vụ - Giám đốc
17h00 Đi công tác TP HCM - Giám đốc
6
23/08
8h00 Dự “Ngày hội khởi nghiệp - Vietnam Startup Day” tại TTHN - Giám đốc
13h30 Dự “Ngày hội khởi nghiệp - Vietnam Startup Day” tại TTHN - Giám đốc
7
24/08
8h30 Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Trị tại KS Sài Gòn-Đông Hà - PGĐ Thiềm
cn
25/08
14h00 Dự Sinh hoạt chi bộ khu dân cư tại Chi bộ Kinh Thị, xã Trung Sơn-Gio Linh - Giám đốc
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch