THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
25/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Dự họp HĐTV, đánh giá danh mục hồ sơ đề nghị hỗ trợ NQ số 163/2021/NQ-HĐND tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐTV.
16h00: Công bố Quyết định bổ nhiệm tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể Khối Văn phòng Sở; Trưởng phó các đơn vị thuộc Sở;
16h30: Gặp mặt, chia tay đ/c Chánh Thanh tra nghỉ hưu tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể Khối Văn phòng Sở; Trưởng phó các đơn vị thuộc Sở; thành phần mời.
3
26/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: HĐTV thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh của Trường chính trị Lê Duẩn tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Thắng; HĐTV; thành phần mời.
4
27/09
Sáng
8h00: HĐTV thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Thắng; HĐTV; thành phần mời.
Chiều
13h30: Họp BTC cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; Ban Tổ chức, TT NCCGCN&ĐMST.
15h30: Làm việc với các Trường về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; phòng QLCN&ĐMST; TT NC,CGCN & ĐMST.
5
28/09
Sáng
8h00: Thẩm định thuyết minh đề tài “Thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM” tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời.
14h00: Dự họp tại phòng họp tầng 2-Sở NN&PTNT - PGĐ Hoàng [00340]
Chiều
6
29/09
Sáng
7h00: Đi công tác tại Quảng Ninh PGĐ Hoàng, đoàn công tác. - PGĐ Hoàng, đoàn công tác. [00340, 00440]
8h30: Tham dự Tọa đàm “Tuổi trẻ Cụm BTB sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số” tại HT tầng 3- Tỉnh đoàn QT - PGĐ Thắng
Chiều
14h00: HĐTV thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh của Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Q.Trị tại phòng HT 305 - PGĐ Thắng; HĐTV; thành phần mời.
14h00: Làm việc với UBND huyện Đakrông về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ tại UBND huyện Đkrông - Giám đốc
19h30: Dự Lễ trao học bổng cho tân sinh viên vượt khó học giỏi tỉnh QT tại TTVH-ĐA tỉnh - PGĐ Thắng
7
23/09
Sáng
7h30: Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương tại - Hội trường UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
25/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Dự họp HĐTV, đánh giá danh mục hồ sơ đề nghị hỗ trợ NQ số 163/2021/NQ-HĐND tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐTV.
16h00: Công bố Quyết định bổ nhiệm tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể Khối Văn phòng Sở; Trưởng phó các đơn vị thuộc Sở;
16h30: Gặp mặt, chia tay đ/c Chánh Thanh tra nghỉ hưu tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể Khối Văn phòng Sở; Trưởng phó các đơn vị thuộc Sở; thành phần mời.
3
26/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: HĐTV thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh của Trường chính trị Lê Duẩn tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Thắng; HĐTV; thành phần mời.
4
27/09
Sáng
8h00: HĐTV thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Thắng; HĐTV; thành phần mời.
Chiều
13h30: Họp BTC cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; Ban Tổ chức, TT NCCGCN&ĐMST.
15h30: Làm việc với các Trường về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; phòng QLCN&ĐMST; TT NC,CGCN & ĐMST.
5
28/09
Sáng
8h00: Thẩm định thuyết minh đề tài “Thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM” tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKH; thành phần mời.
14h00: Dự họp tại phòng họp tầng 2-Sở NN&PTNT - PGĐ Hoàng [00340]
Chiều
6
29/09
Sáng
7h00: Đi công tác tại Quảng Ninh PGĐ Hoàng, đoàn công tác. - PGĐ Hoàng, đoàn công tác. [00340, 00440]
8h30: Tham dự Tọa đàm “Tuổi trẻ Cụm BTB sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số” tại HT tầng 3- Tỉnh đoàn QT - PGĐ Thắng
Chiều
14h00: HĐTV thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh của Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Q.Trị tại phòng HT 305 - PGĐ Thắng; HĐTV; thành phần mời.
14h00: Làm việc với UBND huyện Đakrông về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ tại UBND huyện Đkrông - Giám đốc
19h30: Dự Lễ trao học bổng cho tân sinh viên vượt khó học giỏi tỉnh QT tại TTVH-ĐA tỉnh - PGĐ Thắng
7
23/09
Sáng
7h30: Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương tại - Hội trường UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.