THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
15/07
Sáng
8h00: Dự HN trực tuyến tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
8h00: Dự họp Hội đồng thẩm định giáo dục địa phương tại Sở GD-ĐT - PGĐ Thắng
Chiều
14h00: Khảo sát mô hình hỗ trợ theo NQ 36 tại Hải Lăng - Giám đốc, phòng QLCN&ĐMST [00340]
3
16/07
Sáng
7h30: Dự Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2024 tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
8h00: Họp Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp và ĐMST tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng, HĐTV, khách mời.
Chiều
4
17/07
Sáng
8h00: HN BCH Liên hiệp Hội - Giám đốc
Chiều
5
18/07
Sáng
8h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
Chiều
14h00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc [00340]
6
19/07
Sáng
8h00: Dự Phiên họp Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số tại phòng Hòa Bình-UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
9h00: Dự HN tại Hội trường Đảng ủy Khối - PGĐ Thắng
Chiều
20h00: Tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 khát vọng hòa bình” tại cầu Hiền Lương - Giám đốc [00340]
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
15/07
Sáng
8h00: Dự HN trực tuyến tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
8h00: Dự họp Hội đồng thẩm định giáo dục địa phương tại Sở GD-ĐT - PGĐ Thắng
Chiều
14h00: Khảo sát mô hình hỗ trợ theo NQ 36 tại Hải Lăng - Giám đốc, phòng QLCN&ĐMST [00340]
3
16/07
Sáng
7h30: Dự Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2024 tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
8h00: Họp Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp và ĐMST tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng, HĐTV, khách mời.
Chiều
4
17/07
Sáng
8h00: HN BCH Liên hiệp Hội - Giám đốc
Chiều
5
18/07
Sáng
8h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
Chiều
14h00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc [00340]
6
19/07
Sáng
8h00: Dự Phiên họp Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số tại phòng Hòa Bình-UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
9h00: Dự HN tại Hội trường Đảng ủy Khối - PGĐ Thắng
Chiều
20h00: Tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 khát vọng hòa bình” tại cầu Hiền Lương - Giám đốc [00340]
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.